Burāšana Horvātijā - likumi un noteikumi

Vismaz vienam cilvēkam uz laivas jābūt derīgai burāšanas (kapteiņa) un VHF licencei.

Navigācijas un VHF licences Horvātijā izsniedz ostas iestāde.

Ja jūsu licence ir izsniegta ārvalstīs, lūdzu pārbaudīt, vai tā ir derīga arī Horvātijas teritoriālajiem ūdeņiem.

Ja jūs nevēlaties nolīgt kapteini, jūsu pienākums ir nosūtīt mums savas kapteiņa licences un VHF radio operatora sertifikāta kopiju, lai mēs varētu apstiprināt rezervāciju. Dokumenta oriģināls jums jāglabā pie sevis arī burāšanas laikā.

Papildus navigācijas un VHF licencei, jums uz laivas jābūt arī sertificētam apkalpes locekļu sarakstam.

Mēs sagādāsim šo dokumentu, tiklīdz būsiet nodrošinājis mūs ar visu nepieciešamo informāciju un nodosim to jūsu rīcībā reģistrēšanās laikā.

Ja gadījumā notiek izmaiņas apkalpes sastāvā brauciena laikā, jums nekavējoties jāziņo mums, lai mēs varētu sagatavot jaunu apkalpes locekļu sarakstu.