Čarteru pārvaldība

JAHTU PĀRVALDES PAKALPOJUMI

Ja jūsu īpašumā atrodas jahta un jūs vēlaties papildus nopelnīt ar to vai vienkārši segt jahtas uzturēšanas izmaksas, tad visideālākais veids, kā to darīt, ir ievietot jahtu „Orvas Yachting” čarteru flotē, kas atrodas ostā „ACI Marina Split” un slēgt čartera līgumu.

Mūsu jahtu čarteru pārvaldības programma sastāv no dažādām aktivitātēm: atrast piestātni jahtai konkrētajā ostā, jahtas uzturēšana, jahtas rezervēšanas iespēju nodrošināšana, klientu uzņemšana un visi administratīvie pakalpojumi bāzes stacijā.

Šādā veidā mēs jahtu īpašniekiem sniedzam lielāku drošību, prieku un prāta mieru par jahtu.

 

Jahtu pārvaldības programmā Orvas Yachting ir šādi pienākumi:

• Orvas iekļauj konkrēto ūdens transportu čarteru katalogā, tirgo to gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, piedāvā centralizētu rezervēšanas sistēmu un nodrošina maksimālu ūdens transporta lietošanu no klientu puses.

• Orvas veiks visus pakalpojumus, par kuriem slēgta vienošanās, piemēram, konkrētā ūdens transporta tīrīšana, apkope un remonts.

• Pirms pirmā čartera perioda, Orvas pārbaudīs konkrēto ūdens transportu un noteiks, vai tas atbilst standartiem, kas nepieciešami, lai varētu uzņemt klientu vairākas dienas. Gadījumā, ja nepieciešami uzlabojumi, tiks izstrādāts rakstisks ziņojums par visiem nepieciešamajiem darbiem kopā ar noteikumu paskaidrojumu, prasībām, izmaksām un veidu kādā darbi tiks veikti.

• Vasaras laikā (čartera sezona), Orvas izskatīs konkrēto ūdens transportu pēc katra čartera perioda. Tas ietver arī kuģa zemūdens korpusa apskati, dzinēja stāvokli, navigācijas ekipējuma un inventāra stāvokli. Orvas nokārtos visus nepieciešamos labošanas darbus un apkopi, kā arī konsultēs īpašnieku par atklājumiem un nepieciešamajiem remonta darbiem.

Pēc kuģa atgriešanās no reisa, Orvas pienākums ir iztīrīt visu kuģi, tāpat arī vienu reizi mēnesī tīrīt kuģa ūdens līniju ar birsti un sūkli, izmantojot „dingi” laivu.

• Ja īpašnieks vēlas privāti izmantot kuģi, tad īpašnieka pienākums pēc tā lietošanas ir rūpīgi notīrīt kuģi un piedāvāt ūdenslīdēju, vai samaksāt Orvas 100-120 eur, lai Orvas parūpējas par tīrīšanu un ūdenslīdējiem.

•  Ziemas sezonas laikā Orvas veiks šādu kuģa apkopi:

- Sezonas noslēgumā, kuģis tiks rūpīgi notīrīts, ieskaitot telpu zem grīdas dēļiem. Dzenskrūves lāpstiņas tiks noklātas ar sūkli vai tekstilizstrādājumu, vai novietots uzglabāšanā. Buras tiks noņemtas, izmazgātas un salocītas.

- Kuģis tiks izvējots (ja laikapstākļi to ļaus).

- Kuģis tiks mazgāts un atsāļots reizi mēnesī, tostarp arī „dingi” laiva (ja vien tā nav jau salocīta un nolikta glabāšanā)

- Dzinējs tiks iedarbināti divas reizes mēnesī, tāpat arī pārbaudīta akumulatora kvalitāte.

- Veiks visus nepieciešamos darbus pie zemūdens korpusa, kuģa sāniem un klāja (nelielu plaisu un bojājumu lāpīšana, pulēšana).

Jau laikus pirms čarteru sezonas sākuma, Orvas apkalpos kuģi un veiks šādas pārbaudes:

- Iemontēt visu kuģa aprīkojumu un nodrošināt kuģa funkciju un daļu integritāti.

- Reizi gadā visas koka virsmas tiek atkārtoti lakotas (materiālu piegāde ir kuģa īpašnieka atbildība) un sānu pulēti.

- Divas reizes gadā tiks pulētas visas nerūsējošā tērauda margas un bāzes atbalsta stienis.

- Tiks veikts darbs pie kuģa zemūdens korpusa apstrādes ar īpašu krāsu, kas aizsargā no rūsas.

 

Jahtas īpašnieka pienākumi

Īpašnieks aprīkos kuģi atbilstoši izsniegtajam inventāra sarakstam, nodrošinās kuģa tehnisko integritāti kopā ar papildus aprīkojumu. Īpašnieka pienākums ir nodrošināt, ka kuģa stāvoklis un īpašumtiesības ir pilnīgas un precīzas. Lai klients būtu spējīgs burāt un uzturēties uz kuģa vairākas dienas, tam jābūt pilnīgi aprīkotam, ieskaitot pilnu degvielas bāku un visu pārējo ekipējumu, kas no īpašnieka tiek pieprasīts līgumā.