Braucieni bez apkalpes

ms kapteiņa licences kopiju, lai mēs varētu pārbaudīt tās derīgumu izvēlētajā periodā. Atceraties, ka jums būs nepieciešams uzrādīt kapteiņa licenci arī tad, kad ieradīsieties mūsu birojā, divu iemeslu dēļ: lai mēs vēlreiz varētu apstiprināt dokumenta oriģinālu un lai pārliecinātos, ka tas tiešām atrodas Jūsu īpašumā, jo Jūs nedrīkstiet burāt jūrā bez šī dokumenta. Pēc šīs procedūras Jūs kopā ar vienu no mūsu kolēģiem iepazīsieties ar laivas burāšanas spējām un specifiskajām īpašībām. Mirklī, kad būsiet drošs par laivas burāšanas spēju, Jums būs jāparaksta „Aprīkojuma pārbaudes saraksts”, ko vēlāk arī parakstīsiet atgriežoties ostā, jo laiva ir jāatgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tā tika izņemta no ostas.